Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15-194: 539. 56 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 4. 6. 1980

OCEL NA ODLITKY 42 2735 Mn-Cr

ČSN 42 2735

JK 162 2

Сталь 42 2735 для отливок Mn-Cr

Steel 42 2735

for Castings Mn-Cr

Skupina materiálů podle ČSN 42 0006

4: otěruvzdorné

Třída odpadu podle ČSN 42 0030

021

 

Způsob výroby

С

Mn

Si

Cr

Chemické složení % (rozbor tavby)

0, 50

0, 65

0, 90

1, 30

0, 20

0, 50

0, 90

1, 30

P

max.

S max.

P+S max.

 

M, E

0, 050

0, 050

0, 090

Technické dodací předpisy

ČSN 42 1261

Označení materiálu a stavu

ČSN 42 2735. 5

Stav

normalizačně žíhaný a popouštěný

Nejnižší mez kluzu Re nebo mez Rp 0, 2

MPa

-

Pevnost v tahu Rm

MPa

800 až 1000

Nejnižší tažnost A5

%

4

Nejnižší kontrakce Z

 

%

-

Nejnižší vrubová houževnatost KCU 3

J. cm-2

-

Tvrdost podle Brinella

HB

235 až 295

Svařitelnost

podle ČSN 05 1310

1)

1 MPa = 1 N. mm-2

             

(Pokrač. )

Nahrazuje ČSN 42 2735 z 22. 5. 1968

Účinnost od: 1. 10. 1981

03769

Zdroj: www.cni.cz