Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15'26-194: 539. 56 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 4. 6. 1980

OCEL NA ODLITKY 42 2739 chromová

ČSN 42 2739

JK 162 2

Хромистая сталь 42 2739 для отливок

Chrome steel 42 2739 for Castings

Skupina materiálů podle ČSN 42 0006

4: otěruvzdorné

Třída odpadu podle ČSN 42 0030

002

Chemické složení (rozbor %

tavby)

Způsob výroby

С

Mn

Si

Cr

0, 45 až 0, 60

0, 50 až 0, 90

0, 20

0, 50

0, 60

0, 90

P max.

S max.

P + S max.

Zás. M, E

0, 040

0, 040

0, 070

Kys. M, E

0, 045

0, 045

0, 080

Technické dodací předpisy

ČSN 42 1261

Označení materiálu a stavu

42 2739. 5

42 2739. 6

Stav

normalizačně žíhaný a popouštěný

zušlechtěný

Nejnižší mez kluzu Re nebo mez Rp 0, 2

MPa

-

550

Pevnost v tahu Rm

MPa

700 až 900 (inf. )

790 až 1000

Nejnižší tažnost A5 (inf. )

%

5

13

Nejnižší kontrakce Z

%

-

-

Nejnižší vrubová houževnatost KCU 3 J / Cm -2

-

-

Trvdost podle Brinella

HB

205 až 265

Svařitelnost

podle ČSN 05 1310

1)

1 MPa = 1 N. mm-2

(Pokrač. )

Nahrazuje: ČSN 42 2739 z 22. 5. 1968

Účinnost od: 1. 10. 1981

03771

Zdroj: www.cni.cz