Zdroj: www.cni.cz

MDT 669. 15-194: 069. 14. 018. 2 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 4. 6. 1980

OCEL NA ODLITKY 42 2750 Ni-Cr

ČSN 42 2750

JK 162 2

Сталь 42 2750 для отливок Ni-Cr

Steel 42 2750

for Castings Ni-Cr

Skupina materiálů podle ČSN 42 0006

3: Pro vyšší tlaky a namáhání

Třída odpadu podle ČSN 42 0030

041

Chemické složení % (rozbor tavby)

Způsob výroby

С

Mn

Si

Cr

Ni

0, 35

0, 45

0, 60

0, 90

0, 20

0, 50

0, 40 až 0, 70

1, 60 až 2, 00

P max.

S max.

P+S max.

M, E

0, 045

0, 045

0, 080

Technické dodací předpisy

ČSN 42 1261

Označení materiálu a stavu

42 2750. 5

42 2750. 6

Stav

normalizačně žíhaný a popouštěný

zušlechtěný

Nejnižší mez kluzu Re nebo mez Rp 0, 2

MPa

380

550

Pevnost v tahu Rm

MPa

650 až 850

800 až 950

Nejnižší tažnost A5

%

15

12

Nejnižší kontrakce Z

%

25

20

Nejnižší vrubová J. cm-2 houževnastost KCU 3

29

34

Tvrdost podle Brinella

HB

190 až 250

235 až 280

Svařitelnost podle ČSN 05 1310

obtížná1)

1 MPa = 1 N. mm-2

(Pokrač. )

Nahrazuje ČSN 42 2750 z 22. 5. 1968

Účinnost od: 1. 10. 1981

03776

Zdroj: www.cni.cz