Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 669.14-423

Schválena: 9.10.1974

TYČE PRŮŘEZU ROVNORAMENNÉHO L
Z KONSTRUKČNÍCH OCELÍ
VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
Rozměry

ČSN 42 5541

JK - 132 až 134

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot rolled equal angles made of constructional steels. Dimensions.

 

Tato norma stanoví rozměry tyčí průřezu rovnoramenného L, válcovaných za tepla z ocelí, uvedených v čl. 2.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 420135.

 

1X1.gif

Nahrazuje ČSN 42 5541
z 5.4.1961

Účinnost od:
1.10.1976

03955-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz