Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 699.14-423

Schválena: 9.7.1969

TYČE PRŮŘEZU I Z OCELÍ TŘÍD 10 a 11
VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
Rozměry

ČSN 42 5550

JK 133 a 134

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot-rolled I-beams of steel classes 10 and 11. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry tyčí průřezu I válcovaných za tepla z ocelí tříd 10 a 11, uvedených v čl. 2.

Technické dodací předpisy pro tyče tvarové - viz ČSN 42 0135.

 

1X1.gif

 

Označení

1. V označení tyče průřezu I se uvede:

a) název: tyč I,

b) výška průřezu tyče (h) v cm a druh provedení (A nebo B),

c) číslo této rozměrové normy,

d) číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí vyjadřující stav oceli,

e) číslo technických dodacích předpisů s první doplňkovou číslicí určující způsob dodávání a s druhou doplňkovou číslicí určující výběr zkoušek.

 

_______________

1) Není-li v objednávce předepsáno provedení B, dodá výrobce tyče v provedení A. Provedení B je přesnější než provedení A.


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1970

03957-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz