Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 669.14-423

Schválena: 9.7.1969

TYČE PRŮŘEZU T Z OCELÍ TŘÍD 10 a 11
VÁLCOVANÉ ZA TEPLA
Rozměry

ČSN 42 5580

JK 132 a 133

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Hot-rolled T-bars of steel classes 10 and 11. Dimensions

 

Tato normy stanoví rozměry tyčí průřezu T s úzkou a širokou přírubou válcovaných za tepla z ocelí tříd 10 a 11, uvedených v čl. 2.

 

Technické dodací předpisy pro tyče tvarové - viz ČSN 42 0135.

 

1X1.gif

 

Obr. 1. Základní profil T

 

1X2.gif

 

Obr. 2. T-profil s rovnoběžnou stojinou1)

 

1X3.gif

 

Obr. 3. T-profil se širokou přírubou2) Poznámky viz str. 2.

 

b - šířka příruby

h - výška stojiny

t - tloušťka příruby nebo stojiny

R - poloměr vnitřního zaoblení

R1- poloměr zaoblení příruby

R2- poloměr zaoblení stojiny

ee- vzdálenost těžiště od vnější hrany příruby

F - plocha průřezu

J - moment setrvačnosti k příslušné ose ohybu

W - průřezový modul k příslušné ose ohybu

i - poloměr setrvačnosti k příslušné ose ohybu


Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od:
1.7.1970

03960-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz