Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.23
669.14.462

Schválena: 13.1.1976

TRUBKY OCELOVÉ ZÁVITOVÉ ZESÍLENÉ
Rozměry

ČSN 42 5711

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel tubes suitable to screwing. Heavy series. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry ocelových trubek závitových zesílených, a to svařovaných z oceli 11 343 (po dohodě i z oceli 11 353) i bezešvých z oceli 11 353 (po dohodě i z oceli 10 004).

Technické dodací předpisy svařovaných trubek - viz ČSN 42 0142.

Technické dodací předpisy bezešvých trubek - viz ČSN 42 0250.

 

Označení

1. V označení trubky ocelové zesílené se uvede:

a) název: trubka,

b) úprava konců (viz čl. 2),

c) rozměr: jmenovitá světlost v mm,

d) číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující druh povrchu (viz čl. 11),

e) číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli,

f) ČSN 42 0142 nebo ČSN 42 0250 (podle způsobu výroby - svařované nebo bezešvé trubky) s první doplňkovou číslicí, určující způsob dodávání a druhou doplňkovou číslicí, určující výběr zkoušek.

 

Příklad označení

Trubka ocelová závitová zesílená se závity na obou koncích o jmenovité světlosti 20 mm s povrchem pozinkovaným, z oceli 11 343 ve stavu tepelně nezpracovaném, svařovaná, s potvrzením, že jakost výrobku odpovídá příslušným normám, se označí:

 

Trubka Z - 20 - ČSN 42 7511.6 - 11 343.0 - ČSN 42 0142.00

 

Úprava konců

2. Trubky podle této normy se dodávají:

a) bez závitů a nátrubků;

b) se závity na obou koncích trubky a s jedním nátrubkem - označení N,


Nahrazuje ČSN 42 5711 z 20.3.1962
a ČSN 42 5714 z 11.7.1962

Účinnost od:
1.1.1978

03962-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz