Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.643.23
669.14-462

Schválena: 29.1.1980

TRUBKY OCELOVÉ SVAŘOVANÉ
ZÁVITOVÉ LEHKÉ
Rozměry

ČSN 42 5712

JK - 143 2

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Welded steel tubes suitable for screwing. Light series. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry ocelových trubek závitových lehkých, svařovaných z oceli 11 343.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0142.

 

Označení

1. V označení trubky se uvede:

a) název: trubka

b) úprava konců (viz čl. 2),

c) rozměr: jmenovitá světlost v mm,

d) číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující druh povrchu (viz čl. 11),

e) číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli,

f) ČSN 42 0142 s první doplňkovou číslicí, určující způsob dodávání a s druhou doplňkovou číslicí, určující výběr zkoušek.

 

Příklad označení

Trubka ocelová závitová lehká se závity na obou koncích o jmenovité světlosti 25 mm s povrchem pozinkovaným, z oceli 11 343 ve stavu tepelně nezpracovaném, svařovaná, s potvrzením, že jakost výrobku odpovídá příslušným normám, se označí:

 

Trubka Z - 25 - ČSN 42 5712.6 - 11 343.0 - ČSN 42 0142.00

 

Úprava konců

2. Trubky podle této normy se dodávají:

a) bez závitů a nátrubků,


Nahrazuje ČSN 42 5712
z 11.7.1962

Účinnost od:
1.5.1981

03963-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz