Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 669.14-426

Schválena: 20.12.1967

TAŽENÉ OCELOVÉ DRÁTY
KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
Základní rozměrová norma

ČSN 42 6403

JK 153

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel drawn wires with circular cross section. Fundamental dimensions

 

Tato norma stanoví průměry, tolerance, úchylky, měření a hmotnosti ocelových za studena tažených drátů kruhového průřezu (dále jen „drát") a je základní rozměrovou normou, podle které jsou vypracovány další normy podle účelu upotřebení.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Jmenovitý průměr drátu - průměr, jímž se drát označuje;

udává se v mm.

 

2. Skutečný průměr drátu - průměr zjištěný měřením;

udává se v mm.

 

3. Jmenovitý průřez drátu - průřez vypočtený z jmenovitého průměru, udává se v mm2.

 

4. Skutečný průřez drátu - průřez vypočtený ze skutečného průměru, udává se v mm2.

 

5. Jmenovitá hmotnost drátu - hmotnost vypočtená

ze jmenovitého průměru při měrné hmotnosti 7,85 kg/dm3; udává se v kg pro drát délky 1000 m.

 

6. Skutečná hmotnost drátu - hmotnost zjištěná

vážením; udává se v kg pro drát délky 1000 m.

 

7 a 8 na doplňky.

 

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY

 

Průměry

 

9. Jmenovité průměry drátu nad 0,036 mm jsou vyvolená čísla „normální" podle ČSN 01 0201. Průměry do 0,036 mm jsou vyvolená čísla „přibližná". Všechny průměry drátů jsou převzaty v plném rozsahu z doporučení ISO R 388.


Nahrazuje ČSN 42 6403
z 2.4.1960

Účinnost od:
1.7.1968

03972-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz