Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 669.14-426

Schválena: 16.6.1969

TAŽENÝ OCELOVÝ DRÁT
PRO VŠEOBECNÉ ÚČELY

ČSN 42 6410

JK 153 111

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drawn steel wire for general purposes

 

Tato norma platí pro výrobu, zkoušení a dodávání ocelového drátu za studena taženého, kruhového průřezu, s nízkým obsahem uhlíku, s povrchem holým, všeobecného (různého) použití (dále jen drát).

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Označení

 

1. V označení drátu se uvede:

 

a) název: drát,

b) jmenovitý průměr: v mm,

c) číslo této normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující pevnost, stav a jakost povrchu (viz tab. 1),

d) jakost oceli (pokud je výslovně požadována - viz čl. 5).

 

Příklad označení

 

Drát měkký, černě žíhaný, jmenovitého průměru 2,24 mm a oceli 11 343 se označí:

 

Drát 2,24 ČSN 42 6410.5-11 343

 

Technické náležitosti objednávky

 

2. V poptávce nebo objednávce se uvedou hlavně tyto technické údaje:

 

a) množství: hmotnost v kg,

b) název: drát,

c) jmenovitý průměr: v mm,

d) číslo této normy s první doplňkovou číslicí, vyjadřující pevnost, stav a jakost povrchu (viz tab. 1), a s druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující hmotnost svitků (viz tab. 5),

e) jakost oceli (pokud je výslovně požadována - viz čl. 5),

f) způsob dodávání (viz čl. 41).

 

Příklad objednávky

 

V objednávce 10 000 kg drátu jmenovitého průměru 2,24 mm černě žíhaného, ve svitcích o hmotnosti 40 až 80 kg, z oceli 11 343, s hutním atestem se uvede:

 

10 000 kg drát 2,24 ČSN 42 6410.51-11 343 s atestem


Nahrazuje ČSN 42 6410
ze 6.2.1962

Účinnost od:
1.7.1970

03974-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz