Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 669.14-422.9

Schválena: 2.2.1972

TYČE PLOCHÉ Z OCELI 11 600
TAŽENÉ ZA STUDENA S ÚCHYLKAMI
h 9 PRO ŠÍŘKU A h 11 PRO TLOUŠŤKU,
NA KLÍNY A PERA
Rozměry

ČSN 42 6526

JK - 152

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Cold drawn flat bars made of steel 11 600 with tolerances h 9 (width) and h11 (thickness) for keys and feathers. Dimensions

 

Tato norma stanoví rozměry plochých tyčí tažených za studena s úchylkou h9 pro šířku a h11 pro tloušťku z oceli 11 600.0 určených pro klíny a pera.

Technické dodací předpisy - viz ČSN 42 0134.

 

1X1.gif

 

Označení

 

1. V označení ocelové ploché tyče se uvede:

 

a) název: tyč plochá,

b) rozměry: šířka x tloušťka (b x h) v mm,

c) číslo této rozměrové normy s první doplňkovou číslicí .1, vyjadřující jakost povrchu (viz tab. 1 v ČSN 42 0134), a s druhou doplňkovou číslicí, vyjadřující přímost tyčí (viz čl. 9 této normy),

d) číselná značka oceli s první doplňkovou číslicí, vyjadřující stav oceli,

e) ČSN 42 0134 s první doplňkovou číslicí, určující způsob dodávání, a s druhou doplňkovou číslicí, určující výběr zkoušek (viz tab. 2 a 3 v ČSN 42 0134).

 

Příklad označení

 

Tyč plochá o šířce 20 mm a tloušťce 12 mm, klínová, s povrchem po tažení za studena, tepelně nezpracovaná, rovnaná, z


Nahrazuje ČSN 42 6526
z 21.6.1961

Účinnost od:
1.10.1972

03991-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz