Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

DT 669-134:621.73.042

Schválena: 6.11.1969

VÝKOVKY OCELOVÉ VOLNÉ
V OBVYKLÉM PROVEDENÍ
Všeobecná část

ČSN 42 9001

JK 163

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Steel forgings in usual workmanship. General regulations

 

Tato norma platí pro výrobu a dodávání výkovků volných, kovaných za tepla v obvyklém provedení ze surových, nečištěných ingotů a sochorů, z ocelí určených pro výkovky tříd 11 až 17 a 19, s výjimkou ocelí s obsahem uhlíku větším než 1,25 % nebo ocelí, u nichž celkový obsah přísadových prvků je větší, než stanoví vzorec:

 

P = 10 - 8 C,

kde

P      je maximální obsah prvků v %,

C          maximální obsah uhlíku v %.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

1. Kovářský ingot - výchozí materiál pro volná kování s licí strukturou.

 

2. Surový kovářský ingot - ingot s neupraveným povrchem po odlití.

 

3. Sochor, blok - výchozí polotovary s neupraveným povrchem pro volné kování vyrobené ze surových ingotů válcováním nebo kováním.

 

4. Výkovky volné - výrobky vyrobené volným kováním, které mají nerovný, zokujený povrch s kovářskými přídavky (na obrábění, technologickými apod.).

 

5. Pěchování - základní kovářské operace, při níž se zvětšuje příčný průřez polotovaru.

 

6. Prodlužování - základní kovářské operace, při níž se materiál prodlužuje ve směru podélné osy za současného zmenšování příčného průřezu.

 

7. Špalek - polotovar pro výrobu kotoučů, kruhových desek, kruhů a dutých těles, jehož délka bývá zpravidla 1,5 až 2,5 násobek jeho průměru.

 

8. Prodlužování na trnu - kování dutých těles na trnu, při němž se materiál prodlužuje ve směru podélné osy trnu za současného zmenšování vnějšího průměru a tloušťky stěny.


Nahrazuje viz Dodatek

Účinnost od:
1.4.1971

04036-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz