Zdroj: www.cni.cz

DT 660-134: 621. 73. 042 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 11. 1969

VÝKOVKY OCELOVÉ VOLNÉ V OBVYKLÉM PROVEDENÍ KOVANÉ TYČE Přídavky na obrábění a mezní úchylky

ČSN 42 9010

JK 163

Поковки стальные свободные, обычного исполнения. Прутки кованые. Припуски и допуски

Steel forgings in usual workmanship. Forged bars. Machining allowances and tolerances

Rozměry v mm

Tato norma platí pro přídavky na obrábění a mezní úchylky výkovků kovaných tyčí v obvyklém provedení, průřezu kruhového, čtvercového a obdélníkového, volně kovaných za tepla ze surových nečištěných ingotů, bloků a sochorů z ocelí uvedených v ČSN 42 9001.

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

1.  Kované tyče jsou výkovky neměnného průřezu, zhotovené volným kováním, na délku danou největším dovoleným využitím ingotu. Výkovky kovaných tyčí jsou určeny pro další tváření, popřípadě pro mechanické dělení a obrábění na strojní součásti apod. Zhotovují se pouhým prodlužováním kovářských ingotů (sochorů a bloků).

Používané značky

2.   Rozměry obrobeného výrobku..........    d, a, b

Rozměry výkovku...............    D, A, B, L

Přídavky na obrábění na průřezový rozměr...     pk

Základní průřezy výkovků

3.   Základní průřezy výkovků:

II. TECHNICKÉ POŽADAVKY Rozsah provedení

4. Rozměry průřezů výkovků:

a) Poměr stran obdélníkového průřezu se omezuje takto:

pro В <= 150 platí A: В <= 7                                                          (1)

pro В > 150 platí A: B <= 5                                                          (2)

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od: 1. 4. 1971

04038

Zdroj: www.cni.cz