Zdroj: www.cni.cz

DT 669-134: 621. 73. 042 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 11. 1969

VÝKOVKY OCELOVÉ VOLNÉ

V OBVYKLÉM PROVEDENÍ

PODÉLNÉ

Přídavky na obrábění a mezní úchylky

ČSN 42 9011

JK 163

Поковки стальные свободные, обычного исполнения. Припуски и допуски

Steel forgings in usual workmanship. Longitudinal forgings. Machining allowances and tolerances

Rozměry v mm

Tato norma platí pro přídavky na obrábění a mezní úchylky podélných výkovků v obvyklém provedení, plných neosazených, osazených, prosazených a přírubových, souměrných k ose, s poměrem L: D > 0, 8, průřezu kruhového, čtvercového, obdélníkového a kombinovaného, volně kovaných za tepla ze surových nečištěných ingotů, bloků a sochorů z ocelí uvedených v ČSN 42 9001.

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY

Používané značky

1.   Rozměry obrobeného výrobku............d, a, b, l

Rozměry výkovku................D, A, B, L

Přídavky na obrábění: na průřezový rozměr.....pk (pkx)

na délku..........рh

Hrubovací přídavky: na průřezový rozměr.....ph

na délku..........рhl

2.   Základní průřezy výkovků

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od: 1. 4. 1971

04039

Zdroj: www.cni.cz