Zdroj: www.cni.cz

DT 669. 134: 621. 73. 042 ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 6. 11. 1969

VÝKOVKY OCELOVÉ VOLNÉ V OBVYKLÉM PROVEDENÍ KOTOUČE A KRUHOVÉ DESKY Přídavky na obrábění a mezní úchylky

ČSN 42 9012

Поковки стальные свободные, обчыного исполнения. Диски и круглые плиты. Припуски и допуски

Steel forgings in usual workmanship. Disks and circular plates. Machining allowances and tolerances

Rozměry v mm

Tato norma platí pro přídavky na obrábění a mezní úchylky výkovků kotoučů a kruhových desek neosazených a osazených kotoučů, vyrobených pomocí přípravku pro vytvoření přírubové části, volně kovaných za tepla, v obvyklém provedení, ze surových nečištěných ingotů, bloků a sochorů z ocelí uvedených v ČSN 42 9001.

I. NÁZVOSLOVÍ A ZNAČKY Používané značky

1.   Rozměry obrobeného výrobku...... h, h1, h2, d, d1, da

Rozměry výkovku........... H, H1, H2, D, D1, Da

Přídavky na obrábění: na průměr.... pk, {pkx) na výšku.....pkh

Hrubovací přídavky: na průměr.... ph na výšku.....phh

Technologické přídavky: na průměr.... pt na výšku..... pth

Soudkovitost na obvodu.........V

Základní tvary výkovků

2.   a)   Kotouče plné okované - obr. 1

b)   Kotouče plné neokované (kruhové desky) - obr. 2

c)   Kotouče děrované okované - obr. 3

d)   Kotouče děrované neokované (kruhové desky) - obr. 4

e)   Kotouče osazené plné - obr. 5

f)   Kotouče osazené děrované - obr. 6

Výkovek kotouče se liší od výkovku kruhové desky poměrem Я: D podle tab. 1.

Nahrazuje: viz Dodatek

Účinnost od: 1. 4. 1971

04040

Zdroj: www.cni.cz