Zdroj: www.cni.cz

DT 669. 13: 543. 089. 6             ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA         Schválena: 7. 2. 1968

ČESKOSLOVENSKÝ ANALYTICKÝ NORMÁL LITINY

ČSN 01 2830

Чехословацкий аналитический стандартный образец чугуна

Czechoslovak analytical standard sample for cast iron

Tato norma platí jako technologický předpis pro přípravu československých analytických normálů litiny (dále jen "normál"). Navazuje na kmenovou normu ČSN 01 2801 Československý analytický normál, kterou doplňuje.

I. VÝROBA A ÚPRAVA MATERIÁLU PRO NORMÁLY

1.   Technologický postup při přípravě materiálu a jeho zpracování pro normál je závazný pro všechny výrobce.

Volba materiálu a odběr materiálu určeného pro normál

2.   Jako materiálu pro normál se používá zásadně takových druhů litin, které se běžně v praxi vyrábějí a používají. Tím je zajištěno, že normály plně odpovídají vzorkům analyzovaným v provozních laboratořích.

3.   Odběr, jakož i další zpracování materiálu pro normál, se provádí tak, aby bylo dosaženo maximální homogenity materiálu, tj. aby při navažování vzorku pro jedno stanovení měl vzorek vždy stejné průměrné složení. O dosažení homogenity je třeba se přesvědčit předepsanou zkouškou (viz čl. 5). K přípravě materiálů určených pro normály se zásadně nesmí používat nálitků odlitků taveb materiálu.

Příprava materiálu pro normál

4.   Tavby materiálu určené pro jednotlivé normály litin je třeba provádět v takových tavicích jednotkách, které dovolují důkladné promíchání tekutého kovu (elektrické indukční pece, vyhřívané předpecí kuploven s možností promíchání apod. ). Ze získaného promíchaného kovu se lije jeden odlitek tvaru dutého válce podle obr. 1. do sušené pískové formy. Tvar odlitku je volen tak, aby byla dodržena stejná

Účinnost od: 1. 10. 1968

00044

Zdroj: www.cni.cz