Zdroj: www.cni.cz

MDT 678. 019. 32: 620. 194. 2: ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 18. 5. 1979 : 678. 742. 2

Zkoušení plastů

STANOVENÍ ODOLNOSTI POLYETYLÉNU PROTI KOROZI ZA NAPĚTÍ V PROSTŘEDÍ TENZOAKTIVNÍCH LÁTEK

ČSN 64 0766*

ST SEV 897-78

Полиэтилен Определение растрескивания под действием поверхностно-активных веществ

Environmental stress cracking of polyethylene plastics

Touto normou se zavádí ST SEV 897-78 Polyetylén. Stanovení odolnosti proti korozi za napětí v prostředí tenzoaktivních látek (viz str. 3 až str. 11) jako čs. státní norma.

Ve smluvněprávních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily (viz str. 11) se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo norma RVHP.

DODATE К Souvisící čs. normy

ČSN 64 3010 Rozvětvený polyetylén. Základné ustanovenia

Obdobné zahraniční normy

ASTM D 1693-70 Environmental stress cracking of ethylene plastics

Informační údaje

Do vypracování příslušných norem RVHP pro materiály se v odvolávkách ST SEV 897-78 použije v ČSSR údajů, uvedených v ČSN pro materiály.

Vypracování normy

Schválení ST SEV 897-78 doporučilo federální ministerstvo hutnictví a těžkého strojírenství.

Zpracovatel: Státní výzkumný ústav materiálu, Praha, pracovník Ing. Jaroslav Hell, CSc.

Pracovník Úřadu pro normalizaci a měření: Ing. Oldřich Čermák

Nahrazuje čl. 102 až čl. 107 ČSN 64 3010 z 15. 8. 1973

Účinnost od: 1. 1. 1980

04704

Zdroj: www.cni.cz