Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA MDT 675. 92. 01: 539. 42                                      Schválena: 10. 3. 1977

STANOVENÍ TAHOVÝCH VLASTNOSTÍ POROMERŮ, KOŽENEK A PLASTIKŮ

ČSN 64 7012

JK -

Определение прочностных и упругих свойств при растяжении синтетических кож, клеёнок и пластиков

Determination of tensile properties of polymers, artificial leathers and fine plastic foils

Tato norma platí pro stanovení tahových vlastností, tj. síly při přetržení, meze pevnosti v tahu, smluvních modulů a tažnosti poromerů, koženek a plastiků.

Definice a měrné jednotky

1. Síla při přetržení (Fp(tp)) -

síla potřebná k přetržení zkušebního tělesa; vyjadřuje

se v N.

2. Mez pevnosti v tahu (při

přetržení) (σP(tp)) - napětí v tahu vypočtené

z poměru síly potřebné k přetržení zkušebního tělesa a

počátečního průřezu zkušebního tělesa; vyjadřuje se

v MPa.

3.      Smluvní modul (MX%) - napětí

v tahu potřebné k dosažení dohodnutého poměrného prodloužení zkušebního tělesa; vyjadřuje se v MPa.

4.   Poměrné prodloužení (ε)poměr přírůstku měřené délky (▲ 1) pracovní části zkušebního tělesa a měřené délky (1o) zkušebního tělesa před zkouškou; vyjadřuje se v %.

Nahrazuje ČSN 64 0720 z 11. 2. 1957

Účinnost od: 1. 1. 1978

04752

Zdroj: www.cni.cz