Zdroj: www.cni.cz

ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 62-272.2

Schválena: 25.3.1977

ŠROUBOVITÉ PRUŽINY VÁLCOVÉ ZKRUTNÉ
Z DRÁTU A TYČÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU
TVÁŘENÉ ZA STUDENA
Základní pojmy, výpočet a směrnice pro konstrukci

ČSN 02 6008

JK 315.1

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Helical torsion springs of wire and bars with circular section - Fundamental terms, calculation and directives for construction

 

Tato norma obsahuje základní pojmy, konstrukční směrnice a způsob výpočtu šroubovitých pružin zkrutných s válcovým tvarem části tvořené závity (dále jen zkrutných pružin), tvářených za studena z drátu a tyčí (dále jen z drátu) kruhového průřezu.

 

Této normy lze obdobně použít též u zkrutných pružin tvářených za tepla z tyčí kruhového průřezu s průměrem nad 11,8 mm, vždy však v dohodě s výrobcem pružin.

 

I. NÁZVOSLOVÍ

 

Pojem zkrutné pružiny

 

1. Zkrutná pružina je šroubovitá válcová pružina mající alespoň jeden a půl závitu, přijímající vnější síly, které na ni působí v rovinách kolmých k ose vinutí krouticím momentem ve smyslu svinování nebo rozvinování (obr. 1).

 

Činné závity

 

2. Činné závity mění při funkční deformaci (vychýlení ramena) zkrutné pružiny svůj průměr.

 

Ramena zkrutné pružiny

 

3. U zkrutné pružiny se moment síly přenáší obvykle rameny (pracovním a opěrným).

 

Stavy zkrutných pružin

 

4. Vzhledem k funkci pružiny se rozeznávají stavy zkrutných pružin podle tab. 1 (obr. 1).


Nahrazuje ČSN 02 6008
z 31.10.1959

Účinnost od:
1.1.1979

00497-- Vynechaný text --

Zdroj: www.cni.cz