ICS 11.060.10

ČSN

EN ISO 15912 

85 6349

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Žáruvzdorné hmoty a materiály pro modelování

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15912 (85 6349) z března 2007.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz