ICS 97.220.40

ČSN

EN 1972 

94 0911

Srpen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potápěčská výzbroj – Šnorchly – Bezpečnostní požadavky
a zkušební metody

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1972 (94 0911) z prosince 2002.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz