ICS 59.140.30

ČSN

EN ISO 3377-2 

79 3829

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Usně – Fyzikální a mechanické zkoušky – Stanovení pevnosti
v dalším trhání –
Část 2: Oboustranné trhání (roztržení štěrbiny)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3377-2 (79 3828) z července 2003.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz