ICS 13.220.20

ČSN

EN 54-31+A1 

34 2710

Červenec 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektrická požární signalizace –
Část 31: Multisenzorové hlásiče požáru – Bodové hlásiče využívající kombinaci kouřových senzorů, senzorů oxidu uhelnatého a volitelně teplotních senzorů

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-12-31 se nahrazuje ČSN EN 54-31 (34 2710) z června 2015,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz