ICS 97.150

ČSN

EN 15468 

91 7889

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Laminátové podlahové krytiny – Prvky s přímo aplikovaným potiskem
a pryskyřičná povrchová vrstva – Specifikace, požadavky a metody zkoušení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 15468 (91 7889) z května 2008.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz