ICS 13.340.20

ČSN

EN 458 

83 2111

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chrániče sluchu – Doporučení pro výběr, používání, ošetřování
a údržbu – Návod

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 458 (83 2111) z června 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz