ICS 87.040

ČSN

EN ISO 2811-1 

67 3012

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nátěrové hmoty – Stanovení hustoty –
Část 1: Pyknometrická metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 2811-1 (67 3012) ze září 2011.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz