ICS 91.060.50

ČSN

EN 12211 

74 6020

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Zkušební metoda

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12211 (74 6020) ze srpna 2001.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz