ICS 75.200

ČSN

EN ISO 21809-3 

45 0060

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených
v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech –
Část 3: Povlaky svarového spoje

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10329 (42 1020) ze srpna 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz