ICS 49.030.20

ČSN

EN 4163 

31 3266

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°
s přesazenou křížovou drážkou, hrubou tolerancí dříku, dlouhým závitem, z legované oceli, kadmiované –
Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4163 (31 3266) z dubna 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz