ICS 11.060.10

ČSN

EN ISO 9693-2 

85 6362

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Stomatologie – Zkoušení kompatibility –
Část 2: Systémy keramika-keramika

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz