ICS 93.080.20

ČSN

EN 12697-16 

73 6160

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Asfaltové směsi – Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka –
Část 16: Odolnost proti otěru

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 12697-16 (73 6160) z ledna 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz