ICS 71.100.35

ČSN

EN 1657 

66 5207

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika – Kvantitativní zkouška
s použitím suspenze ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku
proti kvasinkám chemických dezinfekčních přípravků a antiseptik používaných v oblasti veterinární péče – Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1657 (66 5207) z června 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz