ICS 67.200.10

ČSN

EN ISO 6886 

58 8774

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Živočišné a rostlinné tuky a oleje – Stanovení oxidační stability (zrychlený oxidační test)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6886 (58 8774) z května 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz