ICS 01.040.11; 01.040.35; 11.040.01; 35.240.80

ČSN

EN ISO 15225 

84 0000

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnické prostředky – Management kvality – Struktura dat nomenklatury zdravotnických prostředků

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 15225 (84 0000) z října 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz