ICS 07.100.30; 67.190

ČSN P

CEN/TS 15634-4 

56 0671

Říjen 2016 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Potraviny – Detekce potravinových alergenů molekulárně biologickými metodami –
Část 4: Podzemnice olejná (Arachis hypogaea) – Kvalitativní detekce specifické DNA sekvence v čokoládě pomocí PCR v reálném čase

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz