ICS 11.040.10

ČSN

EN ISO 14408
ed. 2 

85 2151

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Tracheální trubice pro laserovou chirurgii – Požadavky na značení
a poskytované informace

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2019-03-31 se nahrazuje ČSN EN ISO 14408 (85 2151) z listopadu 2009,
která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz