ICS 81.060.30

ČSN

EN ISO 17161 

72 7552

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) – Keramické kompozity – Stanovení stupně vychýlení při mechanickém zkoušení jednoosým namáháním

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 15867 (72 7552) z října 2009.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz