ICS 49.060; 49.090

ČSN

EN 4644-141 

31 1825

Září 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Letectví a kosmonautika – Elektrické a optické konektory,
obdélníkové, modulové, s obdélníkovými vložkami, trvalá
pracovní teplota 175 °C (nebo 125 °C) –
Část 141: Zástrčka do panelu, velikost 4, třídy C a D –
Norma výrobku

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 4644-141 (31 1825) z května 2012.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz