ICS 27.120.30

ČSN

EN ISO 15366 -1 

40 4050

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Technologie jaderného paliva – Chemická separace
a purifikace uranu a plutonia v roztocích kyseliny dusičné
pro účely izotopické analýzy a analýzy zředěných izotopických
roztoků cestou chromatografie extrahovaných rozpouštědel –
Část 1: Vzorky obsahující plutonium v rozsahu mikrogramů
a uran v rozsahu miligramů

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz