ICS 81.060.30

ČSN

EN ISO 23146 

72 7514

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) – Zkušební metody stanovení lomové houževnatosti monolitické
keramiky –
Část 5: Metoda zkoušky v ohybu s V-zářezem (SEVNB)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN/TS 14425-5 (72 7513) z července 2005.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz