ICS 81.060.30

ČSN

EN ISO 23145-1 

72 7516

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) – Stanovení sypné hmotnosti keramických prášků –
Část 1: Sypná hmotnost po setřesení

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 725-8 (72 7515) ze září 2006.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz