ICS 35.040; 35.240.01

ČSN

ETSI EN 319 162-2
V1.1.1

 

87 4016

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Přidružené zásobníky podpisu (ASiC) –
Část 2: Dodatečné zásobníky ASiC

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz