ICS 91.140.80

ČSN

EN 1253- 

13 6366

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Podlahové vpusti a střešní vtoky –
Část 4: Víčka a vtokové mřížky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 1253- 4 (13 6366) ze srpna 2000.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz