ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 303 039 V2.1.1 

87 5167

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Pozemní pohyblivá služba – Specifikace vícekanálového vysílače
pro službu PMR – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz