ICS 33.100.01; 33.100.10

ČSN

ETSI EN 301 843-2 V2.1.1 

87 5107

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) námořních rádiových zařízení a služeb – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.1b Směrnice 2014/53/EU –
Část 2: Zvláštní podmínky pro radiotelefonní vysílače a přijímače VHF

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz