ICS 35.040; 35.240.30

ČSN

ETSI EN 319 122-2
V1.1.1

 

87 4013

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) – Digitální podpisy CAdES –
Část 2: Rozšířené podpisy CAdES

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz