ICS 33.060.20

ČSN

ETSI EN 302 961 V2.1.1 

87 5164

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Námořní osobní naváděcí maják určený pro použití
na kmitočtu 121,5 MHz pouze pro pátrací a záchranné operace – Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz