ICS 29.035.20; 33.120.10

ČSN

EN 50290-2-37

 

34 7820

Leden 2017

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Komunikační kabely –
Část 2-37: Společná pravidla návrhu a konstrukce – Polyethylenová izolace pro koaxiální kabely

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2017
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz