ICS 31.040.10

ČSN

EN 60195

 

35 8299

Listopad 2016

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Metody měření proudového šumu generovaného v neproměnných rezistorech

 

[image]

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

 

Zdroj: www.cni.cz