ICS 35.240.80

ČSN

EN ISO 21549 - 

98 1026

Říjen 2016 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Zdravotnická informatika – Data zdravotní karty pacienta –
Část 5: Identifikační data

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 21549 - 5 (98 1026) z října 2010.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.

Zdroj: www.cni.cz